Team

CoHNijn (congenitale handenspreekuur Nijmegen): twee keer per maand is er een multidisciplinair spreekuur  met leden van het onderstaande team, waarbij toegang tot de Klinische Genetica, Kindergeneeskunde en de Kinderorthopedie.

Van links naar rechts:
Gera Peters, physician assistant Kinderrevalidatie
Marlaine Hendriks, wondverpleegkundige
Dr. Anne Sophie Kruit, AIOS plastische chirurgie
Dr. Till Wagner, plastisch chirurg
Andrea Derks, ergo-handtherapeute
Prof. dr. Steven E.R. Hovius, plastisch chirurg
Christine Barnard, ergo-handtherapeute

Team voor aangeboren afwijkingen van de bovenste extremiteit

Er zijn meerdere locaties waar aangeboren afwijkingen behandeld worden. 

Hier wordt het team aangeboren afwijkingen van de hand en onderarm besproken van het Amaliakinderziekenhuis van het Radboudumc in Nijmegen. Dit komt omdat ik (Steven Hovius, plastisch chirurg en handchirurg) er als contactpersoon voor de Esser Stichting werk.

Het team bestaat uit een kinderrevalidatiearts of physician assistant, een plastisch chirurg, een handtherapeut of ergotherapeut en een wondverpleegkundige.

Meteen bij de eerste afspraak maakt het hele team kennis met het kind en de ouders/verzorgers. Het hele team is vanaf het eerste moment betrokken. Alleen de wondverpleegkundige is daar niet bij.

Handtherapeut

Een handtherapeut is een gespecialiseerde ergotherapeut of fysiotherapeut die een vervolgopleiding heeft gevolgd en kennis en ervaring heeft in het onderzoeken en behandelen van complexe handaandoeningen (aangeboren of na een trauma).

Wondverpleegkundige

Als een kind geopereerd wordt, dan heeft het alle controles na de operatie met dit team. Er wordt dan ook een wondverpleegkundige betrokken als dat nodig is.

Arts in opleiding

Esser Stichting is betrokken bij het Radboudumc. Dit is een universitair ziekenhuis waar artsen en therapeuten worden opgeleid. Hierdoor kom het regelmatig voor dat er ook artsen en therapeuten in opleiding bij afspraken aanwezig zijn. Als ouders of verzorgers dit niet willen, dan mag dat altijd worden aangeven.

DONEREN

Wij zijn blij met uw steun | een bedrag overmaken
schenking | gift | nalaten