Doneren

Wij zijn blij met uw steun

Esser Stichting is blij met alle donaties, groot én klein. Kleine bedragen kunt u eenvoudig zelf overmaken op rekeningnummer: NL61ABNA0440811015 ten name van Esser Stichting te Rotterdam.

Alvast heel hartelijk dank!

Esser Stichting | Rotterdam | IBAN: NL61ABNA0440811015 | ‘donatie’

 

 

ANBI Status

Sinds 1 januari 2008 heeft Esser Stichting een ANBI status (algemeen nut beogende instelling). Esser Stichting handelt zonder winstoogmerk. Wilt u aan Esser Stichting een groter bedrag doneren of een periodieke schenking doen, dan is uw donatie onder voorwaarden aftrekbaar van uw aangifte Inkomstenbelasting.

Goed om te weten dat in het bestuur van Esser Stichting juridische en fiscale kennis is vertegenwoordigd. Mr. Robert Jan Lijdsman (juridisch adviseur) en drs. Philip Warners (fiscalist en penningmeester van Esser Stichting) informeren u graag verder.

Esser Stichting is als ANBI geregistreerd onder RSIN-nr.: 814189179.

Privacy verklaring

Als u het contactformulier invult, dan worden uw contactgegevens door Esser Stichting uitsluitend gebruikt om contact met u op te nemen. Administratieve gegevens worden overeenkomstig de wettelijke termijnen bewaard. De bepalingen van de algemene wet gegevensbescherming (AVG)  zijn van toepassing.

Heeft u vragen over ons privacybeleid, neemt u dan contact met ons op.

Heeft u klachten over de uitvoering van ons privacybeleid, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Schriftelijk kan dat via postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

Hartelijk dank voor uw steun

Esser Stichting| Rotterdam