Welkom bij Esser Stichting

Esser Stichting ondersteunt vernieuwend onderzoek en onderwijs op het gebied van plastische en reconstructieve chirurgie én handchirurgie. Functieverbetering staat hierbij centraal. Het zorgt voor directe verbetering van de levenskwaliteit van patiënten. Esser Stichting is gekwalificeerd als algemeen nut beogende instelling (ANBI).

DONEREN

Wij zijn blij met uw steun | een bedrag overmaken
schenking | gift | nalaten