Aandoeningen en patiënten

Dikwijls gaat het om meerdere complexe ingrepen met langdurige nabandeling

Aangeboren hand- en polsaandoeningen

Bij aangeboren arm- of handafwijkingen kunnen de vingers of hand niet goed aangelegd zijn of zelfs een deel van de hand of arm ontbreken. De oorzaak van deze afwijkingen kan erfelijk zijn, maar dat hoeft niet.

Aangeboren arm- of handafwijkingen komen niet vaak voor, maar ze zijn wel zeer divers van aard en ernst. De gevolgen voor de ontwikkeling van het kind kunnen daardoor groot zijn. Door afwezige of sterk verminderde functies, lukt het baby’s in hun prille levensfase niet goed om iets te grijpen, vast te pakken of vast te houden. Later kunnen kinderen veel moeite hebben met zelfstandig eten, aankleden en spelen. Daarom is het belangrijk om de motorische ontwikkeling van het kind, zo snel mogelijk te normaliseren.

Om kinderen met aangeboren hand- en polsaandoeningen goed te kunnen helpen, kunnen zij worden behandeld met spalken en therapie of door operaties. Een eventuele operatie vindt bij voorkeur plaats op zeer jonge leeftijd.

Patiënten

Op 200.000 levendgeborenen worden ongeveer 350 kinderen geboren met aangeboren afwijkingen van de onderarm, pols en hand. Een deel hiervan is niet complex en wordt in het lokale ziekenhuis behandeld.

Van nieuwe patiënten met aangeboren afwijkingen heeft het merendeel een complexe aangeboren afwijking die behandeling vereist. Het gaat hier om kinderen met een complexe vingerverkleving (syndactylie; 6-9:10.000 levendgeborenen) en/of een verdubbeling van vingers of meer (polydactylie; 2-3: 10.000 levendgeborenen).

Ook kinderen met afwijkende, dwars staande handen die uit de kom zijn in de pols met een korte onderarm (radius dysplasie; 3-9: 100.000 levendgeborenen) worden behandeld.

Verworven hand- en polsaandoeningen

Verworven aandoeningen kunnen zowel door een ongeval zijn ontstaan of verkregen, zoals bijvoorbeeld een gezwel, kromme vingers, gewrichtsslijtage of verlammingen.

De beschadigde hand of pols kan na een ongeluk dermate beschadigd zijn, dat chirurgische behandeling noodzakelijk is.

Herstel na ongeval kan zeer lang duren. Wanneer sprake is van een ernstige beschadiging kan er een blijvende beperking in functie voorkomen.

Afwijkingen aan de handen en polsen die niet door een ongeval zijn veroorzaakt, komen heel veel voor. Ook deze afwijkingen zorgen ervoor dat de hand of pols niet meer goed functioneert.

Behandeling kan dan uitkomst bieden.

 

Kinderen met een complexe aangeboren afwijking worden tot volwassen leeftijd gevolgd en zo nodig ook nog daarna

Wij zijn blij met uw steun

doneren | een bedrag overmaken
schenking | gift | nalaten