Aangezicht

Aangeboren aangezichtsafwijkingen

Het spelen met andere kinderen, het voor het eerst naar school gaan, het meedoen met sport en spel, het geaccepteerd worden door je omgeving, zijn situaties die we allemaal in ons leven hebben meegemaakt. Voor kinderen met zeer zichtbare aangeboren afwijkingen is dit nog lastiger dan voor kinderen die dit niet hebben. Zeker als die afwijkingen niet alleen gepaard gaan met een ander uiterlijk maar ook met handicaps zoals het slechter zien, slechter horen, slechter spreken en minder makkelijk meekomen in de klas.

Gezien de vaak abnormale groei van het aangezicht, is het niet ongebruikelijk dat bij deze kinderen in de loop der jaren, meerdere chirugische ingrepen noodzakelijk zijn.

Daarbij is aandacht voor het uiterlijk minstens net zo belangrijk als functieverbetering.

 

 

DONEREN

Wij zijn blij met uw steun | een bedrag overmaken
schenking | gift | nalaten