Vanouds is een ambassadeur een vertegenwoordiger die bereid is bekendheid te geven aan bijvoorbeeld diensten of goede doelen. Wij hopen dat in de nabije toekomst meer ambassadeurs zich zullen aandienen om de bekendheid van de Esser Stichting te vergroten.

Onze waardevolle ambassadeurs