Team voor aangeboren afwijkingen van de bovenste extremiteit

Het Centrum voor aangeboren afwijkingen van de bovenste extremiteit begon in 1989. Het krijgt verwijzingen uit heel Nederland en (Noord-)België. Verwijzingen uit Spanje, Italië en de Slavische landen worden afgehouden in verband met de extreem lange wachtlijsten. Het Centrum is na London en Hamburg de derde in grootte in Europa en behoort wereldwijd tot de top-10. De Plastische Chirurgie is coördinator van het Centrum.

Het Centrum begon met een multidisciplinair spreekuur iedere 3 maanden. Sinds veertien jaar is het spreekuur een volle dag in de week. Tijdens het spreekuur worden kinderen en ouders gezien door een multidisciplinair team bestaande uit een Revalidatiearts, een Klinisch Geneticus, een Handtherapeut, een Plastisch Chirurg, een Coördinator en een Gipsmeester. Op afroep zijn de Orthopedie, Kindergeneeskunde, Neurologie en Medisch Maatschappelijk Werk beschikbaar.

250 patiënten per jaar
Op 200.000 levendgeborenen worden ongeveer 350 kinderen geboren met aangeboren afwijkingen van de onderarm, pols en hand. Een deel hiervan is niet complex en wordt in het lokale ziekenhuis behandeld. Wij zien inmiddels circa 250 nieuwe patiënten per jaar met aangeboren afwijkingen waarvan het merendeel een complexe behandeling vereist of een zeldzame afwijking betreft. Het gaat hier om kinderen met een complexe vingerverkleving (syndactylie; 6-9:10.000 levendgeborenen) en/of een verdubbeling van vingers of meer (polydactylie; 2-3: 10.000 levendgeborenen). Voorts behandelt het Centrum kinderen met afwijkende, dwars staande handen die uit de kom zijn in de pols met een korte onderarm (radius dysplasie; 3-9: 100.000 levendgeborenen) en nog vele andere afwijkingen.

In de afgelopen twee decennia is een wereldwijd uniek patiëntenbestand opgebouwd van meer dan 3000 patiënten voor long term follow-up.

Multidisciplinair spreekuur
Iedere week vindt een poliklinisch spreekuur plaats, waar ongeveer 20-35 kinderen gezien worden. In 2012 zijn er in totaal 300 nieuwe patiënten gezien, waarvan 196 kinderen een aangeboren afwijking hadden. Door de expertise bij kinderen die een handafwijking hebben, zien we op ons spreekuur ook kinderen direct, of langere tijd, na een ongeval.
In 2013 zagen we 328 nieuwe patiënten waarvan 225 kinderen één of meer aangeboren handafwijkingen hadden, al of niet in combinatie met andere afwijkingen. 74 kinderen hadden een letsel opgelopen en 29 kinderen hadden een afwijking gekregen die niet veroorzaakt was door een ongeval (bijvoorbeeld een gezwel). Ook voeren wij zogenaamde prenatale gesprekken waarbij aanstaande ouders die gehoord hebben dat op de echo een afwijking gezien werd, graag met ons hierover willen praten.
In 2015 zijn wij als enige in Nederland een expertisecentrum geworden voor aangeboren afwijkingen van de bovenste extremiteit.  

Voor de aangeboren afwijkingen van de bovenste extremiteit zijn twee Plastisch Chirurgen beschikbaar. Zij hebben zich toegelegd op de Handchirurgie. Zij worden ondersteund door een Coördinator. Deze zijn:

Prof.dr. S.E.R.Hovius, plastisch chirurg, afdelingshoofd
Dr. C. van Nieuwenhoven, plastisch chirurg
M. de Ridder-Sack, coördinator