Aangeboren aangezichts- en schedelafwijkingen

Het spelen met andere kinderen, het voor het eerst naar school gaan, het meedoen met sport en spel, het geaccepteerd worden door je omgeving, zijn situaties die we allemaal in ons leven hebben meegemaakt. Voor kinderen met zeer zichtbare aangeboren afwijkingen is dit nog lastiger dan voor kinderen die dit niet hebben. Zeker als die afwijkingen niet alleen gepaard gaan met een ander uiterlijk maar ook met handicaps zoals het slechter zien, slechter horen, slechter spreken en minder makkelijk meekomen in de klas. De basis voor goed functioneren wordt al heel vroeg gelegd. Er zijn vele kinderen die te maken krijgen met aangeboren afwijkingen van aangezicht en schedel. Wij hebben er ons speerpunt van gemaakt om deze kinderen goed te kunnen opvangen.

Operaties die erop gericht zijn om de schedelafwijking zo goed mogelijk te herstellen maken onderdeel uit van de behandeling. Dit is niet alleen belangrijk voor het uiterlijk, maar ook voor de hersenfunctie, de zintuigen en groei van de schedel. Daarbij willen we onze patiënten de beste vormen van multidisciplinaire behandeling geven en dat kan alleen als we veel aandacht besteden aan vernieuwend onderzoek en onderwijs.