Het Craniofaciaal Centrum is gestart in 1972 en in 1995 erkend door het Ministerie van Volksgezondheid (VWS) en de Inspecteur der Volksgezondheid. Verwijzingen komen uit heel Nederland en (Noord-)België. Het Centrum is na Parijs en Londen de derde in grootte in Europa en behoort internationaal gezien tot de top-10. Verschillende specialismen participeren in het Centrum, maar de Plastische Chirurgie is coördinator. 

Patiëntenbestand
In 2014 werden 79 patiënten verwezen met een aangeboren schedelnaadsluiting (craniosynostose). In hetzelfde jaar werden 158 operaties uitgevoerd binnen de schedel (intracranieel). Daarnaast werden er 163 operaties verricht in het aangezicht buiten de schedel (extracraniaal). Slechts enkele kinderen per jaar worden geboren met deze zeer zeldzame afwijkingen, zoals het syndroom van Apert, Crouzon, Saethre-Chotzen, etc. Ook worden andere afwijkingen naar ons verwezen, zoals craniofaciale clefts (totale aangezichtsspleet), encephaloceles (partiële hersenherniatie), hemifaciale microsomie spectrum (halfzijdige aangezichtsgroeistoornissen) en aangeboren aangezichtsverlammingen.

Er zijn drie dagdelen spreekuur per week speciaal voor kinderen met craniofaciale afwijkingen waarbij de Klinisch Geneticus aanwezig is. Een craniofaciale operatie neemt vaak één volle operatiedag in beslag. Per week zijn vier dagdelen operatiekamer beschikbaar speciaal voor kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis, meestal in samenwerking met Neurochirurgie en Kaakchirurgie. In de afgelopen decennia is een bestand van ruim 3000 patiënten voor long term follow-up opgebouwd. Dit is wereldwijd een uniek bestand.

Zodra de kinderen volwassen zijn, worden zij behandeld in het volwassenen ziekenhuis, ErasmusMC, Centrumlocatie (twee dagdelen per week).

Specialismen
Er zijn veertien specialismen betrokken bij de behandeling van deze patiëntengroep. Dit zijn Plastische Chirurgie, Neurochirurgie, Kaakchirurgie, KNO, Oogheelkunde, Orthodontie, Klinische genetica, Kindergeneeskunde, Psychologie, Medisch Maatschappelijk werk, Logopedie, Anesthesiologie en Radiologie.

Voor het Craniofaciaal team zijn drie Plastisch chirurgen, een nurse practitioner en een coördinator beschikbaar. Zij hebben zich toegelegd op de craniofaciale chirurgie. Deze zijn:

Prof. Dr.
Prof. Dr. I.M.J. Mathijssen
plastisch chirurg, sectorhoofd
Dr.
Dr.L.N.A. van Adrichem
plastisch chirurg
Dr.
Dr.S. Versnel
plastisch chirurg
Mw.
Mw.H. Bredero
nurse practitioner
Mw.
Mw.P. van Woerkom
coördinator