Ik ben geboren in Cambridge (UK) waar ik studies viool en Engelse Taal en Letterkunde heb voltooid. Na een verblijf in de V.S. ben ik in 1972 naar Nederland gekomen en heb een cursus Nederlands gevolgd bij Taleninstituut Regina Coeli (“de nonnetjes in Vught”). Daar ben ik gevraagd om docente Engels te worden en ben  gebleven tot 1999, mijn laatste functie als directeur.

Ik ben 8 jaar bestuurslid van de Maag Lever Darm Stichting geweest met als speciale aandachtsgebied fondsenwerving, en ook van de Vereniging Aegon. Op dit moment zit ik in het bestuur van Het Brabants Orkest en van een aantal charitatieve en culturele instellingen.

Mijn interesse in de Esser Stichting is zowel persoonlijk als professioneel. Als Dupuytren patiënt weet ik hoe belangrijk wetenschappelijk onderzoek is. Tegelijkertijd heb ik ervaren hoe moeilijk het is om fondsen te werven voor “quality of life” projecten.  Als ambassadeur wil ik bekendheid en belangstelling creëren voor het werk van de Stichting  en actief meewerken in het aantrekken van financiële steun.