De Esser Stichting is in 1983 opgericht en heeft tot doel het bevorderen van de wetenschap, in het bijzonder op het gebied van de reconstructieve plastische chirurgie, ondermeer door het verzorgen van postdoctoraal en ander onderwijs, het houden van lezingen en bijeenkomsten en het verrichten van onderzoek. De stichting is genoemd naar dr. J.F.S. Esser (1877 – 1946).

Centraal voor de stichting staat de gestigmatiseerde patiënt, om het even of zijn of haar handicap wordt veroorzaakt door ziekte (bijvoorbeeld kanker), door ongevallen (bijvoorbeeld brandwonden) of ontwikkelingsstoornissen (bijvoorbeeld lipspleten).

U kunt daarbij helpen door u op te geven als donateur of door een bijdrage te storten op het bankrekeningnummer van de stichting: NL61ABNA0440811015 onder vermelding van Esser Stichting.