Binnen de afdeling Plastische en Reconstructieve Chirurgie en Handchirurgie wordt veel onderzoek gedaan.

Ons onderzoek is ingericht volgens de drie speerpunten van de afdeling, t.w.:

  1. Hand- pols- en zenuwchirurgie
  2. Craniofaciale chirurgie
  3. Reconstructie na verwijdering van kwaadaardige tumoren, kweken van weefsel en bevorderen van wondgenezing

Hand- pols- en zenuwchirurgie

Het onderzoek binnen dit speerpunt richt zich op zenuw- en peesgenezing; uitkomst van verschillende handoperaties en de nabehandeling. Ook gaat veel aandacht uit naar aangeboren handafwijkingen. Op dit vlak bestaat een intensieve samenwerking met de Afdeling Revalidatie.

Craniofaciale chirurgie 

Dit onderdeel houdt zich bezig met aangeboren schedel- en aangezichtafwijkingen en de resultaten van operatieve correctie op langere termijn.

Reconstructie na verwijdering van kwaadaardige tumoren, kweken van weefsel en bevorderen van wondgenezing

Binnen dit speerpunt wordt gekeken naar de uitkomst van uitgebreide reconstructies na verwijdering van kwaadaardige tumoren. Verder worden in ons laboratorium weefselkweken gedaan om slijmvlies en vet aan te maken die weer teruggeplaatst kunnen worden in de patiënt om defecten te verhelpen. Ook wordt veel gedaan om wondgenezingsprocessen te begrijpen en te bevorderen.