Aangeboren aandoeningen

Aangeboren aandoeningen van de hand of pols zijn zeer divers van aard en ernst, maar hebben altijd grote gevolgen voor de ontwikkeling van een kind. Vaak ontstaan ernstige beperkingen in het grijpen en manipuleren van objecten, met als gevolg dat zij moeite kunnen hebben met bijvoorbeeld aankleden, zelfstandig eten, schrijven en knippen. Deze kinderen worden behandeld in het ziekenhuis. Chirurgie vindt bij voorkeur plaats op zeer jonge leeftijd, om zo vroeg mogelijk de motorische ontwikkeling van het kind te normaliseren. Dikwijls gaat het om meerdere complexe ingrepen met langdurige nabehandeling.

Verworven aandoeningen

Traumatisch letsel aan hand of pols – beschadiging na een ongeluk – kan zeer lang duren om te herstellen en het resultaat is soms teleurstellend. Een belangrijk onderzoeksthema is de behandeling van zenuw- en peesletsel. We zoeken naar verbeteringen in het herstel van pezen en zenuwen op weefsel- en celniveau, maar ook op verbetering van chirurgische ingrepen en nabehandeling. Verworven afwijkingen zoals verlammingen, kromme vingers en gewrichtsslijtage komen bijzonder veel voor. Bij deze groep van afwijkingen kan de hand of pols ook niet meer goed functioneren. Behandeling kan dan uitkomst bieden om dit functioneren te verbeteren.

Kevin

Kevin van 19 jaar heeft radiusdysplasie, ook wel ‘radial club hand’ genoemd. Lees hier zijn verhaal.

Peter Nieuwendijk

Peter Nieuwendijk brak zijn rechter bovenarm. Lees hier zijn verhaal.

Nikki van Jaarsveld

Nikki van Jaarsveld is een patiënte die is geboren met een afwijkende hand. Lees hier haar verhaal.